شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Design of Plasmonic Perfect Absorbers for Quantum-well Infrared Photodetection

طراحی جاذبهای کامل پلاسمونیک برای آشکارسازی نور مادون قرمز چشمه کوانتومی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

طراحی جاذبهای کامل پلاسمونیک برای آشکارسازی نور مادون قرمز چشمه کوانتومی

ارسال شده توسط 7sad.ir

براساس فرمولهای تحلیلی و شبیه سازیهای عددی، ما حفره پلاسمونیکی را پیشنهاد دادیم که شبکه بندی بالای آن از AU و بخش پایین آن از غشاء AU است تا عملکرد آشکارسازهای نور مادون قرمز چشمه کوانتومی را بین طول امواج ۲ و افزایش دهد.

بیشتر بخوانید