شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Design of total quality management information system (TQMIS) for model school on best practice

مقاله طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روشwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش

ارسال شده توسط 7sad.ir

اهداف این پژوهش عبارتند از: ۱) طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش، و ۲) ارزیابی کیفیت سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) در عمل، برای مدل مدرسه

بیشتر بخوانید