شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Development And Preliminary Psychometric Properties Of Teachers’ Organizational Citizenship Behavior Scale

پایان نامه توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمانwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

پایان نامه توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

ارسال شده توسط 7sad.ir

رفتار شهروندی سازمانی (OCB) برای معلمان و مدارس از آن جهت مهم است که به کارآمدی مدارس مربوط می­شود. این مطالعه تلاش می­کند تا یک مدل سوال پاسخ چند بعدی از OCB معلمان ایجاد کرده و با استفاده از یک مدل ترکیبی جدید،مقیاسی از OCB معلمان را توسعه دهد

بیشتر بخوانید