شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Discussion on Low-carbon urban planning technologies and strategies of mountain towns of western hubei based on Urban Ecology

مقاله بحث در مورد فن آوریهای برنامه ریزی شهری کم کربن و استراتژیهای شهرهای کوهستانی هوبئی غربی براساس اکولوژی شهریwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله بحث در مورد فن آوریهای برنامه ریزی شهری کم کربن و استراتژیهای شهرهای کوهستانی هوبئی غربی براساس اکولوژی شهری

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله، مشخصات منابع کربن و مخازن کربن هوبئی خربی را تحلیل می کند که با مشخصات شهر کم کربن ترکیب می شود و به قانون شهر کوهستانی عقب افتاد و هوبئی غربی احترام میگذارد.

بیشتر بخوانید