شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Dividend Payment Practices in the Non- Financial Sector of Pakistan: Empirical Evidence from the Karachi Stock Exchange

مقاله روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچی
نام لاتین Dividend Payment Practices in the Non- Financial Sector of Pakistan: Empirical Evidence from the Karachi Stock Exchange
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
مقاله روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچی

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مطالعه در نظر دارد، شیوه های پرداخت سود سهام بخش های غیر مالی بورس اوراق بهادار کراچی را بررسی کند. تمام پرداخت سود سهام بخش های بورس اوراق بهادار کراچی برای دوره ۲۰۰۴-۲۰۱۰ مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید