شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Employees’ satisfaction with retention factors: Exploring the role of career adaptability

مقاله رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد ابقا کارکنان و افزایش اهمیت سازگاری شغلی افراد، مقاله حاضر بررسی کرد که چگونه سازگاری شغلی، با عواملی که سازمان ها برای ابقای کارکنان مهم تلقی می کنند

بیشتر بخوانید