شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Estimated Thermal Load and Selecting of Suitable Air

ترجمه مقاله برآورد بار حرارتی و انتخاب سیستم های تهویه ی هوای مناسب برای ساختمان آموزشی سه طبقه

ترجمه مقالات انگلیسی رشته معماری

ترجمه مقاله برآورد بار حرارتی و انتخاب سیستم های تهویه ی هوای مناسب برای ساختمان آموزشی سه طبقه

ارسال شده توسط 7sad.ir

محاسبه ی بار حرارتی در ساختمان برای رسیدن به بهره وری و تهویه ی مناسب هوا در منطقه ی تحت پوشش و پیدا کردن سیستم تهویه ی مناسب و هواساز اهمیت فراوانی دارد.

بیشتر بخوانید