شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Factors of Migration in Urban Bangladesh: An Empirical Study of Poor Migrants in Rajshahi City

مقاله فاکتورهای مهاجرت در شهر بنگلادش: یک مطالعه تجربی در زمینه مهاجرت های ضعیف در شهر راجشاهی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته جغرافیا

مقاله فاکتورهای مهاجرت در شهر بنگلادش: یک مطالعه تجربی در زمینه مهاجرت های ضعیف در شهر راجشاهی

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله فاکتورهای مربوط به مهاجرت شهری – روستایی را در بنگلادش مورد بررسی قرار می دهد. این بر روی مواردی از مهاجرت متمرکز شده است که عمدتا ناشی از فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی است برای مثال بیکاری، قحطی، مشکلات نژادی و سیاسی، مذهبی و غیره. در فرایند مهاجرت فاکتورهای هل دهنده در مقایسه با فاکتورهای کشنده فعال تر هستند چنان چه فقر و قحطی و بیکاری معمولا روستاییان فقیر را به سمت تغییر زیستگاه به سمت شهرها هل می دهند. بعد از این که اکثر افراد مهاجرت کردند به صورت قابل مقایسه ای معیشت آن ها در شهر بهبود می یابد. اگر چه مهاجران فقیر دارای توزیع مشخصی نسبت به رشد اقتصادی هستند اما آن ها از نظر اجتماعی و اقتصادی از مزیت های وسیع رشد اقتصادی مانند دسترسیبه غذا و تحصیل، داشتن خانه و آزادی مستثنی می مانند. نتایج مطالعه نیاز برای مهاجرت کردن هدف دار گروه ها و را برجسته می نماید.

بیشتر بخوانید