شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: FAMACRO: Fuzzy and Ant Colony Optimization based MAC/Routing Cross-layer Protocol for Wireless Sensor Networks

مقاله فامکرو FAMACRO: بهینه سازی کلونی مورچه و فازی بر اساس مک MAC/ پروتکل مسیر یابی لایه ی مخالف برای شبکه های حسگر بی سیمwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله فامکرو FAMACRO: بهینه سازی کلونی مورچه و فازی بر اساس مک MAC/ پروتکل مسیر یابی لایه ی مخالف برای شبکه های حسگر بی سیم

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله بهینه سازی کلونی مورچه و فازی (ACO) را بر اساس مک/ پروتکل مسیر یابی لایه ی مخالف (FAMACRO) برای شبکه های حسگر بی سیم مطرح می کند که انتخاب خوشه ی اصلی، دسته بندی و پروتکل های مسیر یابی میان خوشه ای را در بر می گیرد.

بیشتر بخوانید