شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: How unplanned changes emerge while implementing a Project Management Information System (PMIS) in a complex multi project R&D environment

مقاله چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابندwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند

ارسال شده توسط 7sad.ir

در زمان اجرای سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS) تجربه کردم که علیرغم یک برنامه اجرایی تصویب شده، تعاملات محلی کوچک می تواند تغییرات برنامه ریزی نشده بزرگی را ایجاد کند

بیشتر بخوانید