شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: HVOF

مقاله کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله مطالعه ساختاری و تریبولوژیکی پوشش های HVOF Cr3C2- CoNiCrAlY ایجاد شده به روش اسپری و عملیات حراراتی شده، با پوشش متصل کننده CoNiCrAlY

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مطالعه ساختاری و تریبولوژیکی پوشش های HVOF Cr3C2- CoNiCrAlY ایجاد شده به روش اسپری و عملیات حراراتی شده، با پوشش متصل کننده CoNiCrAlY
نام لاتین مقاله Microstructural and tribological studies of as-sprayed and heat-treated HVOF Cr3C2–CoNiCrAlY coatings with a CoNiCrAlY bond coat
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۰

بیشتر بخوانید