شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: IAS/IFRS؛ IFRS برای SMEها

مقاله مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف این مقاله مقایسه سیاست های اندازه گیری، استهلاک و تشخیص دارایی های ثابت ملموس مطابق با استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط (IFRS برای SMEها) و مطابق با نسخه کامل استانداردهای گزارش دهی مالی بین الملل (IAS/IFRS) است

بیشتر بخوانید