شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations

مقاله شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبناwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

ارسال شده توسط 7sad.ir

توسعه و شناسایی توانمندی های مدیریتی، ابزارهای مهمی از مدیریتی منابع انسانی می باشند که هدفشان رسیدن به اهداف راهبردی سازمانی می باشد. به دلیل تغییرات و پیشرفت های کنونی، توجه بیشتری نسبت به شخصیت مدیران و توانمندی های آنها می شود

بیشتر بخوانید