شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Improved decision tree construction based on attribute selection and data sampling for fault diagnosis in rotating machines

مقاله ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه ی انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله ساخت درخت تصمیم پیشرفته بر پایه ی انتخاب صفات و نمونه داده به منظور تشخیص نقص در ماشین آلات دوار

ارسال شده توسط 7sad.ir

در این مقاله رویکرد جدیدی که از مشکلات بیش برازش و پیچیدگی که در ساخت درخت تصمیم نادیده گرفته میشوند ارائه میشود. درخت های تصمیم, ابزارهایی کارآمد برای ساخت نمونه های طبقه بندی به خصوص در مهندسی صنعتی هستد.

بیشتر بخوانید