شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: indoor propagation and practical approaxhes to path loss calculations

مقاله مقدمه ای بر انتشار موج رادیویی: شرایط عمومی، انتشار داخلی و رویکرد عملی برای محاسبه افت مسیر، همراه با مثال

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله مقدمه ای بر انتشار موج رادیویی: شرایط عمومی، انتشار داخلی و رویکرد عملی برای محاسبه افت مسیر، همراه با مثال

ارسال شده توسط 7sad.ir

تخمین افت مسیر انتشار به منظور پیش بینی عملکرد سیستم بی سیم در محیط کاری آن نیاز است.

بیشتر بخوانید