شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Information use

مقاله کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی::. www.7sad.ir .::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی
نام لاتین How local government policy workers use information: An interviewstudy and design recommendations
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۲

بیشتر بخوانید