شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Integrated supply chain risk management via operational methods and financial instruments

مقاله مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

ارسال شده توسط 7sad.ir

مدیریت ریسک زنجیره‌تامین (SCRM) یک زمینه درحال ظهور است که به طورکلی فاقد رویکردهای یکپارچه در زمینه‌های متفاوت است. این مطالعه به منظورمحدود کردن شکاف‌ها توسط توسعه رویکرد یکپارچه به SCRM با استفاده از روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی است.

بیشتر بخوانید