شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry

ترجمه مقاله سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

ترجمه مقاله سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر

ارسال شده توسط 7sad.ir

بیشتر تحقیقات مرتبط با فرضیه حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدینگی در نوشته ها، به مقایسه پیش بینی های ضرایب حساسیت از رگرسیون های مقطعی در گروه های شرکتهایی که در زمره گروه های کم و بیش دارای محدودیت مالی قرار گرفته اند

بیشتر بخوانید