شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: M-سرمایه گذار، SWSNET

مقاله اطمینان از امنیت بالاتر برای جمع آوری و توزیع اقتصادی داده ها در شبکه های حسگر بی سیم اجتماعی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله اطمینان از امنیت بالاتر برای جمع آوری و توزیع اقتصادی داده ها در شبکه های حسگر بی سیم اجتماعی

ارسال شده توسط 7sad.ir

توضیحات مختصری از مقاله :

شبکه های حسگر بی سیم (WSN) به صورت فضایی در گره های حسگر بدون رله توزیع شده اند. یک سرمایه گذار داده های موبایل ،M-سرمایه گذار، برای جمع آوری داده ها از گره حسگر و آپلود داده ها به یک مخزن داده استفاده می شود. وقتی که یک M-سرمایه گذار حرکت می کند، داده ها را از هر گره و همه ی گره های کل شبکه جمع آوری می کند و آن ها را به مخزن داده آپلود می کند. محدودیت فاصله / زمان همچنین افزایش می یابد. سیستم پیشنهادی از M-سرمایه گذار چندگانه استفاده می کند که توسط بخش بندی شبکه به تعدادی از شبکه های فرعی کوچک تشکیل می شوند. هر کدام از آنها داده ها را به صورت پویا از طریق حرکت از میان تعدادی زیر تور کوچکتر در کل شبکه جمع آوری می کنند، داده ها را به یک مخزن داده آپلود می کنند و محدودیت فاصله / زمان را کاهش می دهند. سیستم پیشنهادی سیاست های حمایتی ذخیره را برای به حداقل رساندن هزینه تأمین داده های الکترونیکی در شبکه های حسگر بی سیم اجتماعی( (SWSNET معرفی می کند. SWSNET ها توسط سرمایه گذار اطلاعات موبایل ، مانند گوشی های فعال داده ، خوانندگان کتاب های الکترونیکی و غیره، تشکیل می شوند. که منافع مشترک را در محتوای الکترونیکی به اشتراک می گذارند ، و به صورت فیزیکی با هم در مکان های عمومی جمع می شوند. ذخیره شی الکترونیکی در چنین SWSNETs نشان داده شده است که قادر به کاهش هزینه ی تأمین داده می باشد که به شدت به خدمات و قیمت گذاری در میان سهامداران مختلف از جمله ارائه دهندگان داده ها (DP)، ارائه دهندگان خدمات شبکه و مشتریان نهایی (EC) وابسته می باشند.

بیشتر بخوانید