شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: OptiWo

مقاله درنظر گرفتن ریسک مدیریت در طراحی تولید جهانی footprint (تجهیزات کامپیوتری)www.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله درنظر گرفتن ریسک مدیریت در طراحی تولید جهانی footprint (تجهیزات کامپیوتری)

ارسال شده توسط 7sad.ir

پیشروی در جهانی شدن منجر به رشد و توسعه و پیچیده تر شدن شبکه های شرکتی شده است.مخصوصا برای صنعت تولید فشارهای افزایش قیمت شرکت ها را مجبور به توزیع تولیداتشان در سطح جهانی می کند.

بیشتر بخوانید