شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: organizational

مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی علوم سیاسی

مقاله مقاله مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی
نام لاتین مقاله Leaders’ impression management during organizational decline: The roles of publicity, image concerns, and incentive compensation
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۳۳

بیشتر بخوانید