شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Processes and benefits of the application of information technology in supply chain management: an analysis دانلودپایان نامه

مقاله فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمینwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین

ارسال شده توسط 7sad.ir

آنالیزهایی از مقالات چاپ شده چکیده رشد و پیشرفت در انتخاب و استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت زنجیره تأمین (SCM) را می توان به بهبود عملکرد و ایجاد ارزش در سازمان نسبت داد

بیشتر بخوانید