شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Quality Assurance in Bachelor and Master Programmes in Public Administration. A Comparative Study

مقاله بیمه کیفیت در برنامه های لیسانس و ارشد مدیریت دولتی : مطالعۀ تطبیقیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله بیمه کیفیت در برنامه های لیسانس و ارشد مدیریت دولتی : مطالعۀ تطبیقی

ارسال شده توسط 7sad.ir

برنامه های ارشد در رشتۀ مدیریت دولتی گویای دو روند می باشد و علیرغم ضد و نقیض بودن، هم همگرایی و هم اختصاصی بودن تحمیل شده توسط واقعیت های قاره ایی / ملی را بیمه می کنند : تمرکز موضوعی بر مدیریت دولتی (MPM)، سیاست های دولتی (MPP)، امور دولتی (MPA)

بیشتر بخوانید