شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Recognition of Blast Furnace Ga sFlow Center Distribution Based on Infrared Image Processing

مقاله تشخیص توزیع مرکز ی جریان گاز در انفجار کوره بر اساس پردازش تصویر مادون قرمز

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله تشخیص توزیع مرکز ی جریان گاز در انفجار کوره بر اساس پردازش تصویر مادون قرمز

ارسال شده توسط 7sad.ir

برای بررسی کردن مسائل مربوط به سختی تشخیص درست ویژگی های توزیع مرکز جریان گاز در دهانه انفجار کوره، و تشخیص ارتباط بین توزیع مرکز جریان گاز و نرخ بهره بردار گاز، یک روش تشخیص خصوصیت های توزیع مرکز جریان گاز در انفجار کوره بر اساس پردازش تصاویر مادون قرمز ارائه شده است و ویژگی های توزیع مرکز جریان گاز انفجار کوره ارائه شده

بیشتر بخوانید