شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Reportable irregularities ترجمه مقاله ، مقالات ترجمه شده 2014و 2015و2016، ترجمه مقالات انگلیسی ، دانلود مقاله با ترجمه فارسی

مقاله بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

ارسال شده توسط 7sad.ir

پس از رسوایی های متعدد شرکت های بزرگ و اخیرا، بحران مالی جهانی، این موضوع به ویژه با کیفیت حسابرسی مرتبط است. به طور فزاینده، ای حوزه های قضایی متعدد بر شکل برون زا تر از کنترل بر حرفه حسابرسی به نفع بهبود کیفیت تعهدات حسابرسی و قابلیت اطمینان گزارش حسابرسی تکیه دارند.

بیشتر بخوانید