شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Service Quality from the Lenses of Role Clarity and Organizational Citizenship Behavior

مقاله کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

در زمینه افزایش آگاهی در رابطه با رفتار کارمندان در صنعت خدمات، این مقاله روابط بین شفافیت نقش وOCB را در سازمان‌های خدماتی بررسی کرده است. نمونه شامل ۱۹۸ پاسخ‌دهنده از سازمان‌های هندی می‌باشد.

بیشتر بخوانید