شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Stirring the construction project management with co-creation and continuous improvement

مقاله فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمرwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

ارسال شده توسط 7sad.ir

جمع آوری اطلاعات که قادر به توضیح نیازهای مشتری می باشد، معمولا به عنوان بخشی ساده از فرآیند ساخت سنتی مشاهده می شود: یک مشتری در وهله ی اول باید قادر به بیان همه ی نیازهای مربوطه باشد

بیشتر بخوانید