شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Suboptimal Addiction Interventions for Patients Hospitalized with Injection Drug Use-associated Infective Endocarditis

مقاله حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد::.WWW.7SAD.IR.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد
نام لاتین مقاله Suboptimal Addiction Interventions for Patients Hospitalized with Injection Drug Use-associated Infective Endocarditis
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۸

بیشتر بخوانید