شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: System Software

نرم‌افزار چیست؟ شناسایی انواع نرم‌افزار

کامپیوتر

نرم‌افزار چیست؟ شناسایی انواع نرم‌افزار

ارسال شده توسط 7sad.ir

نرم‌افزار چیست؟ شناسایی انواع نرم‌افزار
نرم افزار، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد. عبارت “نرم افزار” برای نخستین بار توسط جان توکی در سال ۱۹۵۸

بیشتر بخوانید