شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: The impact of ex-auditors’ employment with audit clients on perceptions of auditor independence

مقاله تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با کارفرمای‌ ممیزی‌ بر برداشت های استقلال حسابرسwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با کارفرمای‌ ممیزی‌ بر برداشت های استقلال حسابرس

ارسال شده توسط 7sad.ir

اینکه اغلب به حسابرسان یک موقعیت در شرکت های موکلینشان پیشنهاد می شود یک دانش عمومی می باشد.

بیشتر بخوانید