شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: The Impacts of Globalization on Rural Communities of Kermanshah Township

مقاله تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران

ترجمه مقالات انگلیسی رشته جغرافیا

مقاله تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران

ارسال شده توسط 7sad.ir

جهانی­شدن، بعنوان یک فرآیند، نقش ابزارهای ارتباطی، احتمالات توسعه­ای و ماهیت رو به توسعه سرمایه­داری را تحلیل می­کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جهانی­شدن بر جنبه­های اقتصادی و فرهنگی جوامع روستایی در شهرستان کرمانشاه است. این مطالعه، تحقیق رابطه­ای را نشان می­دهد. جامعه آماری این تحقیق از میان حدود ۷۰۰ روستا در شهر کرمانشاه انتخاب شد. از این میان، ۳۰ روستا از ۳ منطقه مختلف برای تجمیع داده نمونه­سازی چند مرحله­ای انتخاب شد.

بیشتر بخوانید