شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: The marketing-accounting interface – problems and opportunities

مقاله رابط بازاریابی-حسابداری – مشکلات و فرصت ها

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت

مقاله رابط بازاریابی-حسابداری – مشکلات و فرصت ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف مهم این موضوع خاص کمک به متون تحقیقات بین رشته ای در مورد بازاریابی و حسابداری است. این همچنین از نقطه نظر عملی مهم است زیرا توابع بازاریابی و حسابداری اغلب تحت حمله ی شرکت ها هستند.

بیشتر بخوانید