شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: The phytotronist and the phenotype: Plant physiology

مقاله کارشناسان فیتوترون و فنوتیپ: فیزیولوژی گیاهی، علم کلان و زیست شناسی جنگ سرد درگیاهان

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله کارشناسان فیتوترون و فنوتیپ: فیزیولوژی گیاهی، علم کلان و زیست شناسی جنگ سرد درگیاهان

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله، به شرح این می پردازد،که چگونه از اوایل قرن بیست و یکم و به ویژه در دوران جنگ سرد، فیزیولوژیست های گیاهی، رشته ی تخصصی خود را به صورت ایده آل، عضوی از مجموعه ی دیگر علوم گیاهی، برای مطالعه و تشریح عملکرد ها و فرایند های زیستی درنظر گرفتند

بیشتر بخوانید