شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: The shape of the face template: Geometric distortions 4 of faces and their detection in natural scenes

مقاله شکل قالب چهره: اعوجاجات هندسی چهره ها و تشخیص آن ها در صحنه های طبیعی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله شکل قالب چهره: اعوجاجات هندسی چهره ها و تشخیص آن ها در صحنه های طبیعی

ارسال شده توسط 7sad.ir

تشخیص چهره انسان ممکن است توسط قالب های به شکل چهره و رنگ پوست انجام شود. برای بررسی این ایده، این مطالعه تشخیص چهره را برای آن هایی که که نسبت های طبیعی ارتفاع به عرض چهره را حفظ کرده اند

بیشتر بخوانید