شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Topic tracking language model for speech recognition

مقاله مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار

ارسال شده توسط 7sad.ir

در شرایط واقعی، مشخصه های زبانی و صوت شناسی اغلب موارد بر مبنای گویندگان، سبک گفتار و تغییرات تاپیک متفاوت می باشد.

بیشتر بخوانید