شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: TOPSIS

مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی
نام لاتین مقاله Development of a novel multiple-attribute decision making model via fuzzy cognitive maps and hierarchical fuzzy TOPSIS
قیمت ۳۸۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۴۱

بیشتر بخوانید