شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: TORSION PENDULUM AND OPTICAL SENSING

مقاله اندازه گیری ممان اینرسی با استفاده از سنجش نوری و آونگ پیچش پنج سیم

فیزیک

مقاله اندازه گیری ممان اینرسی با استفاده از سنجش نوری و آونگ پیچش پنج سیم

ارسال شده توسط 7sad.ir

دستگاه های اندازه گیری ممان اینرسی معمولی قادر به دقت در هستند و وضعیت فعلی تکنیک های فنی در حال نزدیک شدن اندازه گیری دقت در حدود هستند .

بیشتر بخوانید