شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Trends in community violence in England and Wales 2005–۲۰۰۹

مقاله گرایشهای جامعه انگلستان و ویلز به خشونت طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حقوق

مقاله گرایشهای جامعه انگلستان و ویلز به خشونت طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف: آمار آسیبهای گزارش شده از واحدهای اورژانس (ED) طی دهه گذشته و بعنوان بخشی از کار شبکه ملی نظارت بر خشونت (NVSN) مطالعه شد و اطلاعاتی در رابطه با سطوح خشونتهای محلی، منطقه ای و ملی در انگلستان و ویلز ارائه شدند.

بیشتر بخوانید