شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: USD-JPY

مقاله بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY

ارسال شده توسط 7sad.ir

این مقاله، یک مدل ترکیبی پولی از نرخ ارزی دلار- ین را پیشنهاد می دهد که در عوامل موثر بر مدل معمولی پولی بلوک های ساختمانی به حساب می آید.

بیشتر بخوانید