شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Variable-step finite difference schemes for the solution of طرحهای تفاضل متناهی گام متغیر برای حل مسائل اشتورم لیوویل

مقاله طرحهای تفاضل متناهی گام متغیر برای حل مسائل اشتورم لیوویل

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله طرحهای تفاضل متناهی گام متغیر برای حل مسائل اشتورم لیوویل

ارسال شده توسط 7sad.ir

ما، راه حل مسائل منظم و تکین استورم لیوویل را از طریق طرحهای تفاضل متناهی مرتبه بالا مورد بحث قرار می دهیم.

بیشتر بخوانید