شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

برچسب: Videogame Technology Re-Purposed: Towards Interdisciplinary Design Environments for Engineering and Architecture

مقاله دو منظوره سازی بازی های ویدئویی: به سمت محیط طراحی چند رشته ای مهندسی و معماری

ترجمه مقالات انگلیسی رشته معماری

مقاله دو منظوره سازی بازی های ویدئویی: به سمت محیط طراحی چند رشته ای مهندسی و معماری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نویسنده و محققان مرتبط با این موضوع، در پروژه های قبلی از تکنولوژی بازیهای ویدئویی برای طراحی در زمینه آموزش طراحی معماری اقتباس نموده اند.

بیشتر بخوانید