شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: رشته صنایع

مقاله رابطه بین مدیریت اسلامی منابع انسانی (IHRM) و اعتماد: یک مطالعه تجربی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله رابطه بین مدیریت اسلامی منابع انسانی (IHRM) و اعتماد: یک مطالعه تجربی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله رابطه بین مدیریت اسلامی منابع انسانی (IHRM) و اعتماد: یک مطالعه تجربی
نام لاتین مقاله Relationship between Islamic Human Resource Management (IHRM) practices and trust: An empirical study
قیمت ۲۸۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی و مرور سیستماتیک/ بررسی برای اجرای JIT: maquiladora مکزیکی به عنوان مورد مطالعه::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله بررسی و مرور سیستماتیک/ بررسی برای اجرای JIT: maquiladora مکزیکی به عنوان مورد مطالعه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بررسی و مرور سیستماتیک/ بررسی برای اجرای JIT: maquiladora مکزیکی به عنوان مورد مطالعه
نام لاتین مقاله A systematic review/survey for JIT implementation: Mexican maquiladoras as case study
قیمت ۳۸۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۳۵

بیشتر بخوانید
مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی
نام لاتین مقاله Development of a novel multiple-attribute decision making model via fuzzy cognitive maps and hierarchical fuzzy TOPSIS
قیمت ۳۸۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۴۱

بیشتر بخوانید
مقاله در راستای چارچوبی برای عملکرد بهینه در سیستم های کالا- خدمات با محوریت تولید

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله در راستای چارچوبی برای عملکرد بهینه در سیستم های کالا- خدمات با محوریت تولید

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله در راستای چارچوبی برای عملکرد بهینه در سیستم های کالا- خدمات با محوریت تولید
نام لاتین مقاله Towards a framework for lean operations in product-oriented product service systems
قیمت ۳۶۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله الگوريتم تعبيه شده در برنامه های کاربردی IT برای شهر دانش در حال ظهور : استانبول، ترکیه::.www.7sad.ir::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله الگوريتم تعبيه شده در برنامه های کاربردی IT برای شهر دانش در حال ظهور : استانبول، ترکیه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله الگوريتم تعبيه شده در برنامه های کاربردی IT برای شهر دانش در حال ظهور : استانبول، ترکیه
نام لاتین مقاله Algorithm-embedded IT applications for an emerging knowledge city: Istanbul, Turkey
قیمت ۲۹۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۷

بیشتر بخوانید
مقاله مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی با تدبیر افزودنگی حالت انتظار سرد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی با تدبیر افزودنگی حالت انتظار سرد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی با تدبیر افزودنگی حالت انتظار سرد
نام لاتین مقاله Reliability–redundancy allocation problem with cold-standby redundancy strategy
قیمت ۲۷۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب::www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب
نام لاتین مقاله A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem
قیمت ۲۷۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید
نام لاتین مقاله Fuzzy Rule-based Expert System for Diagnosis of Thyroid Disease
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۶

بیشتر بخوانید