شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: عمران ساختمان

مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ مرور

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ مرور

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ – مرور
نام لاتین Rock engineering design of post-tensioned anchors for dams e A review
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله شاه تیر های قوطی مرکب ترکیبی تقویت شده ساخته و آزمایش شده در خمش

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله شاه تیر های قوطی مرکب ترکیبی تقویت شده ساخته و آزمایش شده در خمش

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله شاه تیر های قوطی مرکب ترکیبی تقویت شده ساخته و آزمایش شده در خمش
نام لاتین Built-up hybrid composite box girders fabricated and tested in flexure
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۱
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح::.www.7sad.ir::.

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح
نام لاتین Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete frames
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۲

بیشتر بخوانید
مقاله اثر مصالح و جزئیات اجرایی مختلف بر رفتار چسبندگی میلگردهای NSM FRP در بتن::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله اثر مصالح و جزئیات اجرایی مختلف بر رفتار چسبندگی میلگردهای NSM FRP در بتن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثر مصالح و جزئیات اجرایی مختلف بر رفتار چسبندگی میلگردهای NSM FRP در بتن
نام لاتین Effect of different material and construction details on the bond behaviour of NSM FRP bars in concrete
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح
نام لاتین Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete frames
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۳

بیشتر بخوانید
مقاله زمان بندی پروژه همراه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله زمان بندی پروژه همراه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله زمان بندی پروژه همراه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نام لاتین Project scheduling with limited resources using a genetic algorithm
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۱
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی عمران عمران ساختمان

مقاله وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده
نام لاتین Electric commercial vehicles: Practical perspectives and future research directions
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۶
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید