شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: مدیریت بازرگانی

مقاله بهینه سازی ژنتیک با استفاده از مدل توزیع فازی

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله بهینه سازی ژنتیک با استفاده از مدل توزیع فازی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی بهینه سازی ژنتیک با استفاده از مدل توزیع فازی
نام لاتین Genetic optimisation of a fuzzy distribution model
قیمت ۲۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۱
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله رویکرد AHP فازی به مشکل گزینش کارکنان (انتخاب پرسنل)

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله رویکرد AHP فازی به مشکل گزینش کارکنان (انتخاب پرسنل)

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله رویکرد AHP فازی به مشکل گزینش کارکنان (انتخاب پرسنل)
نام لاتین fuzzy AHP approach to personnel selection problem
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله نقدینگی ساختار سرمایه : مرجع ویژه ی سریلانکا تلکامwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله نقدینگی ساختار سرمایه : مرجع ویژه ی سریلانکا تلکام

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی نقدینگی ساختار سرمایه : مرجع ویژه ی سریلانکا تلکام
نام لاتین Liquidity and Capital Structure: Special reference to Sri Lanka Telecom Plc
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله سیستم مدیریت و بصری سازی مبتنی بر اترنت توزیع شده برای نظارت ساختمان هاwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله سیستم مدیریت و بصری سازی مبتنی بر اترنت توزیع شده برای نظارت ساختمان ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سیستم مدیریت و بصری سازی مبتنی بر اترنت توزیع شده برای نظارت ساختمان ها
نام لاتین Distributed Ethernet Based System of Measurement and Visualization for Buildings Monitoring
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوریwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
نام لاتین Energy-Aware Fisheye Routing (EA-FSR) algorithm for wireless mobile sensor networks
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟wwww.sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟
نام لاتین Effects of Ethical Sales Behavior Considered through Transaction Cost Theory: To Whom Is the Customer Loyal
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کنندهwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده
نام لاتین The influence of brand equity on consumer responses
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاریwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
نام لاتین An integrated framework for outsourcing risk management
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت
نام لاتین The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
مقاله کنترل خطر بهینۀ مازاد خسارت: سیاست های بیمۀ اتکائیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله کنترل خطر بهینۀ مازاد خسارت: سیاست های بیمۀ اتکائی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی کنترل خطر بهینۀ مازاد خسارت: سیاست های بیمۀ اتکائی
نام لاتین The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Modelfor the communication industriesJo
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله شاخص های کیفی برای مدلهای فرآیند تجاریwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله شاخص های کیفی برای مدلهای فرآیند تجاری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی شاخص های کیفی برای مدلهای فرآیند تجاری
نام لاتین Quality Metrics for Business Process Models
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی روشهای پرداخت سود سهام در بخش غیر مالی پاکستان: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار کراچی
نام لاتین Dividend Payment Practices in the Non- Financial Sector of Pakistan: Empirical Evidence from the Karachi Stock Exchange
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
مقاله عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران: آیا کارآفرینان موفق و ناموفق دیدگاه های مختلف داشته اند ؟www.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران: آیا کارآفرینان موفق و ناموفق دیدگاه های مختلف داشته اند ؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران: آیا کارآفرینان موفق و ناموفق دیدگاه های مختلف داشته اند ؟
نام لاتین Business failure factors in Iranian SMEs: Do successful and unsuccessful entrepreneurs have different viewpoints
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۷

بیشتر بخوانید
مقاله مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ مطالعه ایی بر خوشۀ تجارت کشاورزی

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ مطالعه ایی بر خوشۀ تجارت کشاورزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ مطالعه ایی بر خوشۀ تجارت کشاورزی
نام لاتین How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲

بیشتر بخوانید
مقاله طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)
نام لاتین New design for calculating Project Management Maturity (PMM)
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله وضعیت فعلی و مفهوم آینده قدرت در بازارهای صنعتیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله وضعیت فعلی و مفهوم آینده قدرت در بازارهای صنعتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی وضعیت فعلی و مفهوم آینده قدرت در بازارهای صنعتی
نام لاتین The current situation and future conceptualization of power in industrial markets
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هندwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند
نام لاتین Critical analysis of management information system of selected Indian microfinance institutions
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۷

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEAwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA
نام لاتین Management Efficiency in Japanese Regional Banks: A Network DEA
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت
نام لاتین Analyse of the expectations of the sports management students in terms of quality
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴

بیشتر بخوانید
مقاله کیفیت اطلاعات در اسناد فرایند طراحی سیستم های مدیریت کیفیتwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت بازرگانی

مقاله کیفیت اطلاعات در اسناد فرایند طراحی سیستم های مدیریت کیفیت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی کیفیت اطلاعات در اسناد فرایند طراحی سیستم های مدیریت کیفیت
نام لاتین Information quality in design process documentation of qualitymanagement systems
قیمت ۴۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۸

بیشتر بخوانید