شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: مدیریت دولتی

مدیریت مبتنی بر فناوری در سازمان های زیست محیطی که از یک سیستم مدیریت اطلاعات زیست محیطی(EMIS) استفاده می کنند: طراحی و توسعه

ترجمه مقالات انگلیسی فناوری اطلاعات مدیریت دولتی

مدیریت مبتنی بر فناوری در سازمان های زیست محیطی که از یک سیستم مدیریت اطلاعات زیست محیطی(EMIS) استفاده می کنند: طراحی و توسعه

ارسال شده توسط 7sad.ir

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۰ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه

قیمت ترجمه فارسی: ۳۰۰۰۰تومان

بیشتر بخوانید
مقاله چگونه ملاحظات استراتژیک ، تصمیم گیری براساس کاربردهای e-HRM را تحت تاثیر قرار می دهد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله چگونه ملاحظات استراتژیک ، تصمیم گیری براساس کاربردهای e-HRM را تحت تاثیر قرار می دهد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله چگونه ملاحظات استراتژیک ، تصمیم گیری براساس کاربردهای e-HRM را تحت تاثیر قرار می دهد
نام لاتین How strategic considerations influence decision making on e-HRM application
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۴

بیشتر بخوانید
مقاله سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی
نام لاتین multicriteria decision aid in financial management
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی :::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی
نام لاتین multicriteria decision aid in financial management
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله نقش ازخودبیگانگی شغلی د ر تخریب قابلیتهای کاری::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله نقش ازخودبیگانگی شغلی د ر تخریب قابلیتهای کاری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری
نام لاتین Transformational leadership style, market competition and departmental performance: Evidence from luxury hotels in Australia
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری::.wwww.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سبک های مدیریتی مربوط به واگذاری , رقابت های بازاری , و عملکرد های اداری
نام لاتین Transformational leadership style, market competition and departmental performance: Evidence from luxury hotels in Australia
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیرات استفاده از BSC بر عملکرد: یادداشتی بر تجربه BSC در هلند::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تاثیرات استفاده از BSC بر عملکرد: یادداشتی بر تجربه BSC در هلند

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن
نام لاتین Service quality management applying the balanced scorecard an exploratory study
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن:::.wwww.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت کیفیت خدمات و کاربرد کارت امتیازی متوازن
نام لاتین Service quality management applying the balanced scorecard an exploratory study
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی
نام لاتین EMPLOYEE ATTITUDES AND JOB SATISFACTION
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی
نام لاتین Quality management framework for public management decision making
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن
نام لاتین Tacit knowledge: review and possible research directions
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد
نام لاتین A comparison offixed and dynamic pricing policies in revenue management
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۸

بیشتر بخوانید
مقاله نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
نام لاتین The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principalsCountry-of-origin fit’s effect on consumer product evaluation in cross-border strategic brand alliance
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۷

بیشتر بخوانید
مقاله مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها
نام لاتین A review of techniques for risk management in projects
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴

بیشتر بخوانید
مقاله تصمیم گیری چند معیاری با معیارهای متداخل::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تصمیم گیری چند معیاری با معیارهای متداخل

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تصمیم گیری چند معیاری با معیارهای متداخل
نام لاتین Multi-criteria decision making with overlapping
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله روابط فرهنگ-عملکرد سازمان : بررسی برتری و تئوری Z

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله روابط فرهنگ-عملکرد سازمان : بررسی برتری و تئوری Z

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی روابط فرهنگ-عملکرد سازمان : بررسی برتری و تئوری Z
نام لاتین Organizational Culture-Performance Relationships: Views of Excellence and Theory Z
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات.::www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات
نام لاتین Financing long-term care for frail elderly in FranceThe ghost reform
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله فاکتورهای تکامل مدیریت ایمنی سیستم های اطلاعاتی (ISSM) در تجارت الکترونیک مالزی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله فاکتورهای تکامل مدیریت ایمنی سیستم های اطلاعاتی (ISSM) در تجارت الکترونیک مالزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی فاکتورهای تکامل مدیریت ایمنی سیستم های اطلاعاتی (ISSM) در تجارت الکترونیک مالزی
نام لاتین Information Systems Security Management (ISSM) Maturity Factors In E-Commerce Malaysia
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله بیمه کیفیت در برنامه های لیسانس و ارشد مدیریت دولتی : مطالعۀ تطبیقی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله بیمه کیفیت در برنامه های لیسانس و ارشد مدیریت دولتی : مطالعۀ تطبیقی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی بیمه کیفیت در برنامه های لیسانس و ارشد مدیریت دولتی : مطالعۀ تطبیقی
نام لاتین Quality Assurance in Bachelor and Master Programmes in Public Administration. A Comparative Study
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۶

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت کیفیت مقصد توریستی موقعیت رضایت بازدیدکنندگان::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله مدیریت کیفیت مقصد توریستی موقعیت رضایت بازدیدکنندگان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت کیفیت مقصد توریستی موقعیت رضایت بازدیدکنندگان
نام لاتین Quality management of the tourist destination in the context of visitors’ satisfaction
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب::. www.7sad.ir.::مقاله عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب
نام لاتین THE INFLUENTIAL FACTORS IN ORGANIZATIONAL AGILITY OF EMPLOYEES OF SOUTH OIL COMPANY
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۴

بیشتر بخوانید
مقاله نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان: تأثیر پیامدهای دریافتی مسافران بین المللی
نام لاتین Medical hotels in the growing healthcare business industry: Impact of international travelers’ perceived outcomes
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل در پیش دبستانی های دولتی و خصوصی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل در پیش دبستانی های دولتی و خصوصی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل در پیش دبستانی های دولتی و خصوصی
نام لاتین Teachers’ organizational citizenship behaviors and organizational identification in public and private preschools
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله درون جعبه سیاه افزونگی نتیجه: تاثیرات یارانه های دولتی در مراحل اولیه بر انباشت منابع و عملکرد سرمایه گذاری جدید

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله درون جعبه سیاه افزونگی نتیجه: تاثیرات یارانه های دولتی در مراحل اولیه بر انباشت منابع و عملکرد سرمایه گذاری جدید

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی درون جعبه سیاه افزونگی نتیجه: تاثیرات یارانه های دولتی در مراحل اولیه بر انباشت منابع و عملکرد سرمایه گذاری جدید
نام لاتین Inside the black box of outcome additionality: Effects of early-stage government subsidies on resource accumulation and new venture performance
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۶
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل.::www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل
نام لاتین Impact of government policy and environment quality on visitor loyalty to Taiwan music festivals: Moderating effects of revisit reason and occupation type
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۶
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی::. www.7sad.ir .::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟ یک مطالعه مصاحبه ای و توصیه-های طراحی
نام لاتین How local government policy workers use information: An interviewstudy and design recommendations
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۵۲

بیشتر بخوانید
مقاله به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزیwww.7sad.ir

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت دولتی

مقاله به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی
نام لاتین Applying Interactive Planning on Public Service Leadership in The Directorate General of Immigration Indonesia
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۴

بیشتر بخوانید