شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مکانیک

مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی بر پایه تطبیقی مرتبه دوم
نام لاتین مقاله Anti-lock Brake System Design Based on an Adaptive Second Order Sliding Mode Controller
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مکانیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله بهبود انتقال حرارت برای ذوب PCM در لوله سه تایی با باله های داخلی- خارجی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله بهبود انتقال حرارت برای ذوب PCM در لوله سه تایی با باله های داخلی- خارجی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بهبود انتقال حرارت برای ذوب PCM در لوله سه تایی با باله های داخلی- خارجی
نام لاتین مقاله Enhance heat transfer for PCM melting in triplex tube with internal–external fins
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات::.WWW.7SAD.IR.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات
نام لاتین مقاله Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at palladium-bimetallic nanocatalysts (PdSn and PdNi) supported on sulfonate-functionalised multi-walled carbon nanotubes
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله روش افزایش انتقال حرارت پره داخلی و خارجی برای ذخیره سازی انرژی حرارتی گرمای نهان در مبدل های حرارتی لوله سه تایی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله روش افزایش انتقال حرارت پره داخلی و خارجی برای ذخیره سازی انرژی حرارتی گرمای نهان در مبدل های حرارتی لوله سه تایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله روش افزایش انتقال حرارت پره داخلی و خارجی برای ذخیره سازی انرژی حرارتی گرمای نهان در مبدل های حرارتی لوله سه تایی
نام لاتین مقاله Internal and external fin heat transfer enhancement technique for latent heat thermal energy storage in triplex tube heat exchangers
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله مطالعه ساختاری و تریبولوژیکی پوشش های HVOF Cr3C2- CoNiCrAlY ایجاد شده به روش اسپری و عملیات حراراتی شده، با پوشش متصل کننده CoNiCrAlY

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مطالعه ساختاری و تریبولوژیکی پوشش های HVOF Cr3C2- CoNiCrAlY ایجاد شده به روش اسپری و عملیات حراراتی شده، با پوشش متصل کننده CoNiCrAlY
نام لاتین مقاله Microstructural and tribological studies of as-sprayed and heat-treated HVOF Cr3C2–CoNiCrAlY coatings with a CoNiCrAlY bond coat
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله کاربرد تخصصی PID فازی برای کنترل دمای فیورانس گرمایی
نام لاتین مقاله Application of Expert Fuzzy PID Method for Temperature Control of Heating Furnace
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در بررسی خوردگی::.www.7sad.ir.::مقاله روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در بررسی خوردگی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در بررسی خوردگی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در بررسی خوردگی
نام لاتین مقاله Electrochemical Noise Measurement Technique in Corrosion Research
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته مهندسی مواد
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۸

بیشتر بخوانید
مقاله اثر تریس 2 carboxyethyl فسفین در رنگرزی پشم با رنگ طبیعی::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مهندسی مواد

مقاله اثر تریس ۲ carboxyethyl فسفین در رنگرزی پشم با رنگ طبیعی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اثر تریس ۲ carboxyethyl فسفین در رنگرزی پشم با رنگ طبیعی
نام لاتین مقاله The effect of tris(2-carboxyethyl)phosphine on the dyeing of wool fabrics with natural dyes
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله "آیا شما فکر می کنید من احمق هستم؟": برخورد شهری بین افرادی که دارای ناتوانی فکری هستند و افرادی که این خصوصیت را ندارند.::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله “آیا شما فکر می کنید من احمق هستم؟”: برخورد شهری بین افرادی که دارای ناتوانی فکری هستند و افرادی که این خصوصیت را ندارند.

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله “آیا شما فکر می کنید من احمق هستم؟”: برخورد شهری بین افرادی که دارای ناتوانی فکری هستند و افرادی که این خصوصیت را ندارند.
نام لاتین مقاله ‘Do You Think I’m Stupid?’: Urban Encounters between People with and without Intellectual Disability
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله باورهای (مربوط به) مسئولیت والدین (وظایف والدین): ارتباط با رفتارها و اضطراب والدین در زمینه نا هنجاری های اضطراب کودکی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله باورهای (مربوط به) مسئولیت والدین (وظایف والدین): ارتباط با رفتارها و اضطراب والدین در زمینه نا هنجاری های اضطراب کودکی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله باورهای (مربوط به) مسئولیت والدین (وظایف والدین): ارتباط با رفتارها و اضطراب والدین در زمینه نا هنجاری های اضطراب کودکی
نام لاتین مقاله Parental responsibility beliefs: associations with parental anxiety and behaviours in the context of childhood anxiety disorders
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله جایی که ابعاد مذهبی و کمپینهای بازاریابی جمعی در رسانه های اجتماعی با یکدیگر تلاقی می کنند::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله جایی که ابعاد مذهبی و کمپینهای بازاریابی جمعی در رسانه های اجتماعی با یکدیگر تلاقی می کنند

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله جایی که ابعاد مذهبی و کمپینهای بازاریابی جمعی در رسانه های اجتماعی با یکدیگر تلاقی می کنند
نام لاتین مقاله Where the Dimensions of Religion and Mass Media Social Marketing Campaigns Intersect
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله تطابق ژنتیکی و تمایز نشو و نما کردن (برمند شدن) و ساخت برجسته ی شخصیت

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تطابق ژنتیکی و تمایز نشو و نما کردن (برمند شدن) و ساخت برجسته ی شخصیت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تطابق ژنتیکی و تمایز نشو و نما کردن (برمند شدن) و ساخت برجسته ی شخصیت
نام لاتین مقاله The Genetic Overlap and Distinctiveness of Flourishing and the Big Five Personality Traits
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله طرح جدید برای محاسبه ی PMM بلوغ مدیریت پروژه::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله طرح جدید برای محاسبه ی PMM بلوغ مدیریت پروژه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله طرح جدید برای محاسبه ی PMM بلوغ مدیریت پروژه
نام لاتین مقاله New design for calculating Project Management Maturity (PMM)
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۸

بیشتر بخوانید
مقاله حقوق صاحبان سهام وحسابداری اطلاعات مربوطه::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله حقوق صاحبان سهام وحسابداری اطلاعات مربوطه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله حقوق صاحبان سهام وحسابداری اطلاعات مربوطه
نام لاتین مقاله Owners’ equity and accounting information relevance
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله تاریخ هنر و عکاسی:به وجود آمدن تاریخ هنر از عکاسی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تاریخ هنر و عکاسی:به وجود آمدن تاریخ هنر از عکاسی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تاریخ هنر و عکاسی:به وجود آمدن تاریخ هنر از عکاسی
نام لاتین مقاله Photography and art history: the history of art born from photography
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۵

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیرات عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی برکارآفرینی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تاثیرات عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی برکارآفرینی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تاثیرات عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی برکارآفرینی
نام لاتین مقاله The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله تأثیر جنسیت بر فساد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تأثیر جنسیت بر فساد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تأثیر جنسیت بر فساد
نام لاتین مقاله The Impact of Gender on Corruption
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله مطالعه ارتباط ژن گیرنده استروژن1ESR با افسردگی پس از زایمان - یک مطالعه مقدماتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله مطالعه ارتباط ژن گیرنده استروژن۱ESR با افسردگی پس از زایمان – یک مطالعه مقدماتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مطالعه ارتباط ژن گیرنده استروژن۱ESR با افسردگی پس از زایمان – یک مطالعه مقدماتی
نام لاتین مقاله Association study of the estrogen receptor gene ESR1 with post-partum depression – a pilot study
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر سیستم جامع ارزیابی عملکرد (CPMS) روی ابهام نقش مدیران::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله تاثیر سیستم جامع ارزیابی عملکرد (CPMS) روی ابهام نقش مدیران

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تاثیر سیستم جامع ارزیابی عملکرد (CPMS) روی ابهام نقش مدیران
نام لاتین مقاله The influence of comprehensive performance measurement system (CPMS) towards managers’ role ambiguity
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله فعالیت های مدیریت استعداد آژانس های کاریابی و آموزش معلولان در هند::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته علوم اجتماعی

مقاله فعالیت های مدیریت استعداد آژانس های کاریابی و آموزش معلولان در هند

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله فعالیت های مدیریت استعداد آژانس های کاریابی و آموزش معلولان در هند
نام لاتین مقاله Talent management activities of disability training and placement agencies in India
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته علوم اجتماعی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۲

بیشتر بخوانید
مقاله تجزیه وتحلیل جریانهای پایدار و ناپایدار در توربین شعاعی توربوشارژر::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مکانیک

مقاله تجزیه وتحلیل جریانهای پایدار و ناپایدار در توربین شعاعی توربوشارژر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تجزیه وتحلیل جریانهای پایدار و ناپایدار در توربین شعاعی توربوشارژر
نام لاتین مقاله Analyses of steady and unsteady flows in a turbocharger’s radial turbine
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته مکانیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۸

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی سطح شدت اختلال وابسته به شبکیه چشم دیابتیک با استفاده از الگوریتم های دسته کننده با نظارت::.www,7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله بررسی سطح شدت اختلال وابسته به شبکیه چشم دیابتیک با استفاده از الگوریتم های دسته کننده با نظارت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بررسی سطح شدت اختلال وابسته به شبکیه چشم دیابتیک با استفاده از الگوریتم های دسته کننده با نظارت
نام لاتین مقاله Investigation of the severity level of diabetic retinopathy using supervised classifier algorithms
قیمت ۳۰۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۴

بیشتر بخوانید
مقاله یک خط مشی مبتنی بر وب برای غربالگری retinopathy دیابت::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله یک خط مشی مبتنی بر وب برای غربالگری retinopathy دیابت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله یک خط مشی مبتنی بر وب برای غربالگری retinopathy دیابت
نام لاتین مقاله A Web-Based Platform for Automated Diabetic Retinopathy Screening
قیمت ۲۷۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله استخراج و خوشه بندی عبارات استدلالی در متون رقابتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله استخراج و خوشه بندی عبارات استدلالی در متون رقابتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله استخراج و خوشه بندی عبارات استدلالی در متون رقابتی
نام لاتین مقاله Extraction and clustering of arguing expressions in contentious text
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۲

بیشتر بخوانید
مقاله رابطه بین مدیریت اسلامی منابع انسانی (IHRM) و اعتماد: یک مطالعه تجربی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله رابطه بین مدیریت اسلامی منابع انسانی (IHRM) و اعتماد: یک مطالعه تجربی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله رابطه بین مدیریت اسلامی منابع انسانی (IHRM) و اعتماد: یک مطالعه تجربی
نام لاتین مقاله Relationship between Islamic Human Resource Management (IHRM) practices and trust: An empirical study
قیمت ۲۸۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی و مرور سیستماتیک/ بررسی برای اجرای JIT: maquiladora مکزیکی به عنوان مورد مطالعه::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله بررسی و مرور سیستماتیک/ بررسی برای اجرای JIT: maquiladora مکزیکی به عنوان مورد مطالعه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بررسی و مرور سیستماتیک/ بررسی برای اجرای JIT: maquiladora مکزیکی به عنوان مورد مطالعه
نام لاتین مقاله A systematic review/survey for JIT implementation: Mexican maquiladoras as case study
قیمت ۳۸۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۳۵

بیشتر بخوانید
مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله توسعه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره جدید از طریق نقشه های شناختی فازی و TOPSIS فازی سلسله مراتبی
نام لاتین مقاله Development of a novel multiple-attribute decision making model via fuzzy cognitive maps and hierarchical fuzzy TOPSIS
قیمت ۳۸۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۴۱

بیشتر بخوانید
مقاله در راستای چارچوبی برای عملکرد بهینه در سیستم های کالا- خدمات با محوریت تولید

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله در راستای چارچوبی برای عملکرد بهینه در سیستم های کالا- خدمات با محوریت تولید

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله در راستای چارچوبی برای عملکرد بهینه در سیستم های کالا- خدمات با محوریت تولید
نام لاتین مقاله Towards a framework for lean operations in product-oriented product service systems
قیمت ۳۶۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله الگوريتم تعبيه شده در برنامه های کاربردی IT برای شهر دانش در حال ظهور : استانبول، ترکیه::.www.7sad.ir::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله الگوريتم تعبيه شده در برنامه های کاربردی IT برای شهر دانش در حال ظهور : استانبول، ترکیه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله الگوريتم تعبيه شده در برنامه های کاربردی IT برای شهر دانش در حال ظهور : استانبول، ترکیه
نام لاتین مقاله Algorithm-embedded IT applications for an emerging knowledge city: Istanbul, Turkey
قیمت ۲۹۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۷

بیشتر بخوانید
مقاله مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی با تدبیر افزودنگی حالت انتظار سرد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی با تدبیر افزودنگی حالت انتظار سرد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مسئله تخصیص قابلیت اطمینان-افزودنگی با تدبیر افزودنگی حالت انتظار سرد
نام لاتین مقاله Reliability–redundancy allocation problem with cold-standby redundancy strategy
قیمت ۲۷۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب::www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب
نام لاتین مقاله A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem
قیمت ۲۷۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته صنایع

مقاله سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید
نام لاتین مقاله Fuzzy Rule-based Expert System for Diagnosis of Thyroid Disease
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته صنایع
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گاردنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ::.www.7sad.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته شیمی

مقاله دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گاردنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله دریافت نور در طول یک محدوده وسیع از طول موج با استفاده از رنگ های طبیعی گاردنیا و قرمز دانه برای سلول های خورشیدی حساس به رنگ
نام لاتین مقاله Light harvesting over a wide range of wavelength using natural dyes of gardenia and cochineal for dye-sensitized solar cells
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته شیمی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۳

بیشتر بخوانید
مقاله آلژینات کپسوله‌شده سیلیس‌مزوپور نانو به عنوان یک سیستم دارورسانی پایدار برای داروی محلول درآب ضعیف ایندومتاسین::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته شیمی

مقاله آلژینات کپسوله‌شده سیلیس‌مزوپور نانو به عنوان یک سیستم دارورسانی پایدار برای داروی محلول درآب ضعیف ایندومتاسین

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله آلژینات کپسوله‌شده سیلیس‌مزوپور نانو به عنوان یک سیستم دارورسانی پایدار برای داروی محلول درآب ضعیف ایندومتاسین
نام لاتین مقاله Alginate encapsulated mesoporous silica nanospheres as a sustained drug delivery system for the poorly water-soluble drug indomethacin
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته شیمی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله یک الگوریتم محاسبه اعتبار گره محور بر روی شبکه های اجتماعی آنلاین::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله یک الگوریتم محاسبه اعتبار گره محور بر روی شبکه های اجتماعی آنلاین

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله یک الگوریتم محاسبه اعتبار گره محور بر روی شبکه های اجتماعی آنلاین
نام لاتین مقاله A Node-Centric Reputation Computation Algorithm on Online Social Networks
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله سیستم کارشناسی حمایت کننده از یک پیش بینی زود هنگام دیسپیلاری برونشیت ریوی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله سیستم کارشناسی حمایت کننده از یک پیش بینی زود هنگام دیسپیلاری برونشیت ریوی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله سیستم کارشناسی حمایت کننده از یک پیش بینی زود هنگام دیسپیلاری برونشیت ریوی
نام لاتین مقاله Expert system supporting an early prediction of the bronchopulmonary dysplasia
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله استفاده از روش های داده کاوی به منظور تشخیص حملات شبکه::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله استفاده از روش های داده کاوی به منظور تشخیص حملات شبکه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله استفاده از روش های داده کاوی به منظور تشخیص حملات شبکه
نام لاتین مقاله Using Data-Mining Methods to Detect Network Attacks
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۷

بیشتر بخوانید
مقاله یک اسپکتروسکوپی دیجیتال قابل حمل کم قدرت برای ردیاب اشعه گاما

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله یک اسپکتروسکوپی دیجیتال قابل حمل کم قدرت برای ردیاب اشعه گاما

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله یک اسپکتروسکوپی دیجیتال قابل حمل کم قدرت برای ردیاب اشعه گاما
نام لاتین مقاله Molecular Farming: Strategies, Expression Systems and Bio-Safety Considerations
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله کشاورزی مولکولی استرادژی ها، سیستم های بیان و بررسی های زیست امنیتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله کشاورزی مولکولی استرادژی ها، سیستم های بیان و بررسی های زیست امنیتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله کشاورزی مولکولی استرادژی ها، سیستم های بیان و بررسی های زیست امنیتی
نام لاتین مقاله Molecular Farming: Strategies, Expression Systems and Bio-Safety Considerations
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله واد بیو نانو کامپوزیت برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی: انواع بتونه در اندازه بیوپلیمر و نانو::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله واد بیو نانو کامپوزیت برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی: انواع بتونه در اندازه بیوپلیمر و نانو

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله واد بیو نانو کامپوزیت برای کاربردهای بسته بندی مواد غذایی: انواع بتونه در اندازه بیوپلیمر و نانو
نام لاتین مقاله Bio-nanocomposite Materials for Food Packaging Applications: Types of Biopolymer and Nano-sized Filler
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۲

بیشتر بخوانید
مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور
نام لاتین مقاله Recent Advances in the Role of the Elongator Complex in Plant Physiology and tRNA Modification: A Review
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مر زعهای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مر زعهای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe
نام لاتین مقاله Chlorosis correction and agronomic biofortification in field peas through foliar application of iron fertilizers under Fe deficiency
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی کشاورزی

مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول
نام لاتین مقاله ROS Generation in Peroxisomes and its Role in Cell Signaling
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله سلول های بنیادی اندومتر در پزشکی زایشی::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله سلول های بنیادی اندومتر در پزشکی زایشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله سلول های بنیادی اندومتر در پزشکی زایشی
نام لاتین مقاله Endometrial stem cells in regenerative medicine
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله پذیرش و تعهد گروه درمانی برای اضطراب ناشی از سلامت - نتایج یک مطالعه آزمایشی::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله پذیرش و تعهد گروه درمانی برای اضطراب ناشی از سلامت – نتایج یک مطالعه آزمایشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله پذیرش و تعهد گروه درمانی برای اضطراب ناشی از سلامت – نتایج یک مطالعه آزمایشی
نام لاتین مقاله Acceptance and commitment group therapy for health anxiety – Results from a pilot study
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی- رفتاری(CBT) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از HIV مثبت در مردان::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی- رفتاری(CBT) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از HIV مثبت در مردان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی- رفتاری(CBT) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از HIV مثبت در مردان
نام لاتین مقاله Group Training of Stress Management vs. Group Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Depression, Anxiety and Perceived Stress Among HIV-Positive Men
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد::.WWW.7SAD.IR.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد
نام لاتین مقاله Suboptimal Addiction Interventions for Patients Hospitalized with Injection Drug Use-associated Infective Endocarditis
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۸

بیشتر بخوانید
مقاله انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان
نام لاتین مقاله Association of Personality Traits and Risk of Internet Addiction in Adolescents
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله فرآیند گروه درمانی در توانبخشی معتادان برای کاهش افسردگی، استرس و اضطراب::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله فرآیند گروه درمانی در توانبخشی معتادان برای کاهش افسردگی، استرس و اضطراب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله فرآیند گروه درمانی در توانبخشی معتادان برای کاهش افسردگی، استرس و اضطراب
نام لاتین مقاله Group Reality Therapy in Addicts Rehabilitation Process to Reduce Depression, Anxiety and Stress
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته پزشکی
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب::. www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله الگوریتم تقسیم (شاخه) و برش برای حل مسئله مسیریابی و مکان یابی هاب
نام لاتین مقاله A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۵

بیشتر بخوانید