شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله اندیس های توپولوژیکی اکسترمال مربوط به گراف های اتصال ذکر شده

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله اندیس های توپولوژیکی اکسترمال مربوط به گراف های اتصال ذکر شده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اندیس های توپولوژیکی اکسترمال مربوط به گراف های اتصال ذکر شده
نام لاتین مقاله Extremal Topological Indices for Graphs of Given Connectivity
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۹

بیشتر بخوانید
مقاله شناسایی برآورد زمان و کنترل تاخیر برای سیستم روشن: رویکرد واحد زمان ابتدایی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله شناسایی برآورد زمان و کنترل تاخیر برای سیستم روشن: رویکرد واحد زمان ابتدایی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله شناسایی برآورد زمان و کنترل تاخیر برای سیستم روشن: رویکرد واحد زمان ابتدایی
نام لاتین مقاله Mode-identifying time estimation and switching-delay tolerant control for switched systems: An elementary time unit approach
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته کامپیوتر
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی سطوح توان شارژ و زیرساخت برای وسیله های افزایه (پلاگین) الکتریکی و هیبریدی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر

مقاله بررسی سطوح توان شارژ و زیرساخت برای وسیله های افزایه (پلاگین) الکتریکی و هیبریدی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله بررسی سطوح توان شارژ و زیرساخت برای وسیله های افزایه (پلاگین) الکتریکی و هیبریدی
نام لاتین مقاله Review of Charging Power Levels and Infrastructure for Plug-In Electric and Hybrid Vehicles
قیمت ۳۵۰۰۰
رشته فیزیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۶

بیشتر بخوانید
مقاله جلوگیری از اتصال متقابل در آرایه میکرو نوار با استفاده از ساختار زمینه معیوب::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله جلوگیری از اتصال متقابل در آرایه میکرو نوار با استفاده از ساختار زمینه معیوب

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله جلوگیری از اتصال متقابل در آرایه میکرو نوار با استفاده از ساختار زمینه معیوب
نام لاتین مقاله Mutual coupling suppression in microstrip array using defected ground structure
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته فیزیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات ۵

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیرات اختلاط و ماده کاتد بر ولتاژ شکست تخلیه تابش DC آرگون::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله تاثیرات اختلاط و ماده کاتد بر ولتاژ شکست تخلیه تابش DC آرگون

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تاثیرات اختلاط و ماده کاتد بر ولتاژ شکست تخلیه تابش DC آرگون
نام لاتین مقاله Mixing and cathode material effects on breakdown voltage of DC Ar glow discharge
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته فیزیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۵

بیشتر بخوانید
مقاله تحلیل یکپارچگی سطح فلز دوپلکس با طراحی دیدگاه تجربی::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله تحلیل یکپارچگی سطح فلز دوپلکس با طراحی دیدگاه تجربی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تحلیل یکپارچگی سطح فلز دوپلکس با طراحی دیدگاه تجربی
نام لاتین مقاله Surface integrity analysis of duplex steel by design of experiment approach
قیمت ۲۵۰۰۰
رشته فیزیک
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی سلول‌های خورشیدی تک پویندی و سه پویندی GaAs تحریک‌ شده با تابش‌ الکترون و پروتون::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی فیزیک

مقاله ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی سلول‌های خورشیدی تک پویندی و سه پویندی GaAs تحریک‌ شده با تابش‌ الکترون و پروتون

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی سلول‌های خورشیدی تک پویندی و سه پویندی GaAs تحریک‌ شده با تابش‌ الکترون و پروتون
نام لاتین مقاله Performance Evaluation and Prediction of Single-Junction and Triple-Junction GaAs Solar Cells Induced by Electron and Proton Irradiations
قیمت ۲۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله یک اسپکتروسکوپی دیجیتال قابل حمل کم قدرت برای ردیاب اشعه گاما::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی فیزیک

مقاله یک اسپکتروسکوپی دیجیتال قابل حمل کم قدرت برای ردیاب اشعه گاما

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله یک اسپکتروسکوپی دیجیتال قابل حمل کم قدرت برای ردیاب اشعه گاما
نام لاتین مقاله A Low-power Portable Digital Spectroscopy for CZT Gamma-ray Detector
قیمت ۲۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۶

بیشتر بخوانید
مقاله پتانسیل باتری های لیتیوم - یون در انرژی های تجدید پذیر::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته فیزیک

مقاله پتانسیل باتری های لیتیوم – یون در انرژی های تجدید پذیر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله پتانسیل باتری های لیتیوم – یون در انرژی های تجدید پذیر
نام لاتین مقاله Potential of lithium-ion batteries in renewable energy
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله ارزیابی مشارکت آنلاین: جوانان و مشارکت آنها در رسانه های اجتماعی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی علوم سیاسی

مقاله ارزیابی مشارکت آنلاین: جوانان و مشارکت آنها در رسانه های اجتماعی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله ارزیابی مشارکت آنلاین: جوانان و مشارکت آنها در رسانه های اجتماعی
نام لاتین مقاله assessing participation online: Youth and Their Involvement in Social media
قیمت ۲۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۲
تعداد صفحات ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله مقاله مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی علوم سیاسی

مقاله یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییرات پیچیده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله یک ابزار تشخیصی برای ارزیابی آمادگی سازمانی برای تغییرات پیچیده
نام لاتین مقاله A Diagnostic Tool for Assessing Organisational Readiness for Complex Change
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی علوم سیاسی

مقاله مقاله مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مدیریت ادراک رهبران در طول فروپاشی سازمانی: نقش های تبلیغات، نگرانی های تصویر، و پاداش تشویقی
نام لاتین مقاله Leaders’ impression management during organizational decline: The roles of publicity, image concerns, and incentive compensation
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات ۳۳

بیشتر بخوانید
مقاله مروری بر مکانیسم استهلاک باتری یون لیتیوم و برآورد برای کاربردهای خودرویی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله مروری بر مکانیسم استهلاک باتری یون لیتیوم و برآورد برای کاربردهای خودرویی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله مروری بر مکانیسم استهلاک باتری یون لیتیوم و برآورد برای کاربردهای خودرویی
نام لاتین مقاله A review on lithium-ion battery ageing mechanisms and estimations for automotive applications
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور
نام لاتین مقاله Recent Advances in the Role of the Elongator Complex in Plant Physiology and tRNA Modification: A Review
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

ترجمه مقالات انگلیسی رشته زیست شناسی

مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe
نام لاتین مقاله Chlorosis correction and agronomic biofortification in field peas through foliar application of iron fertilizers under Fe deficiency
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله سلول های فنوتیپی تمام گیاهان: بهترین روش های ممکن::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته پزشکی

مقاله سلول های فنوتیپی تمام گیاهان: بهترین روش های ممکن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله سلول های فنوتیپی تمام گیاهان: بهترین روش های ممکن
نام لاتین مقاله Cell to whole-plant phenotyping: the best is yet to come
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی زیست شناسی

مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول
نام لاتین مقاله ROS Generation in Peroxisomes and its Role in Cell Signaling
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله چرا اطلاعات دارایی عظیمی است؟ یک پاسخ به این سوال و یک استراتژی برای مدیریت دارایی اطلاعاتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله چرا اطلاعات دارایی عظیمی است؟ یک پاسخ به این سوال و یک استراتژی برای مدیریت دارایی اطلاعاتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله چرا اطلاعات دارایی عظیمی است؟ یک پاسخ به این سوال و یک استراتژی برای مدیریت دارایی اطلاعاتی
نام لاتین مقاله Why is information the elephant asset? An answer to this question and a strategy for information asset management
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی- مقایسه بین المللی بین مقالات نشریات::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی- مقایسه بین المللی بین مقالات نشریات

ارسال شده توسط 7sad.ir

در بزرگترین وب سایت پروژه و پایان نامه وتحقیق ومقاله و کارورزی وترجمه مقالات جدیدو، نمونه سوالات پیام نور وانجام پایان نامه

www.7sad.ir 

مختصری از مقاله :

این مقاله به مرور گسترده پژوهش های حسابداری بخش

بیشتر بخوانید
مقاله رضایت مشتری در وب 2.0 و پیشرفت فناوری اطلاعات::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته کامپیوتر فناوری اطلاعات

مقاله رضایت مشتری در وب ۲٫۰ و پیشرفت فناوری اطلاعات

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله رضایت مشتری در وب ۲٫۰ و پیشرفت فناوری اطلاعات
نام لاتین مقاله Customer satisfaction in Web 2.0 and information technology development
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۸

بیشتر بخوانید
مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی با استفاده از صورت های مالی دولتی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته حسابداری

مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی با استفاده از صورت های مالی دولتی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی با استفاده از صورت های مالی دولتی
نام لاتین مقاله Assessing the Relationship Between Objective and Subjective Measures of Fiscal Condition Using Government-Wide Statements
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات ۲۹

بیشتر بخوانید
مقاله آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مقاله آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟
نام لاتین مقاله Does a contextualized theory of planned behavior explain why teenagers stay in virtual worlds?
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۲۶

بیشتر بخوانید
مقاله سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تأخیر در حسابرسی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تأخیر در حسابرسی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله سابقه حسابرسی، تخصص حسابرس و تأخیر در حسابرسی
نام لاتین مقاله Audit tenure, auditor specialization and audit report lag
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات ۳۳

بیشتر بخوانید
مقاله وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME) و امور مالی اسلامی. آیا این وضعیت یک وضعیت "برد برد" می باشد؟::.wwww.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی

مقاله وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME) و امور مالی اسلامی. آیا این وضعیت یک وضعیت “برد برد” می باشد؟

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME) و امور مالی اسلامی. آیا این وضعیت یک وضعیت “برد برد” می باشد؟
نام لاتین مقاله SME’s lending and Islamic finance. Is it a “win–win” situation
قیمت ۳۵۰۰۰
فرمت مقاله Word
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ مرور

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ مرور

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله طراحی مهارهای پس تنیده برای سدها در مهندسی سنگ – مرور
نام لاتین Rock engineering design of post-tensioned anchors for dams e A review
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۵
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله شاه تیر های قوطی مرکب ترکیبی تقویت شده ساخته و آزمایش شده در خمش

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله شاه تیر های قوطی مرکب ترکیبی تقویت شده ساخته و آزمایش شده در خمش

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله شاه تیر های قوطی مرکب ترکیبی تقویت شده ساخته و آزمایش شده در خمش
نام لاتین Built-up hybrid composite box girders fabricated and tested in flexure
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۱
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح::.www.7sad.ir::.

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح
نام لاتین Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete frames
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۲

بیشتر بخوانید
مقاله اثر مصالح و جزئیات اجرایی مختلف بر رفتار چسبندگی میلگردهای NSM FRP در بتن::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله اثر مصالح و جزئیات اجرایی مختلف بر رفتار چسبندگی میلگردهای NSM FRP در بتن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثر مصالح و جزئیات اجرایی مختلف بر رفتار چسبندگی میلگردهای NSM FRP در بتن
نام لاتین Effect of different material and construction details on the bond behaviour of NSM FRP bars in concrete
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح::.www.7sad.ir.:::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثرات انعطاف پذیری اتصال بر پاسخ جانبی قاب های بتنی مسلح
نام لاتین Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete frames
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۳

بیشتر بخوانید
مقاله زمان بندی پروژه همراه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته عمران عمران ساختمان

مقاله زمان بندی پروژه همراه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله زمان بندی پروژه همراه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نام لاتین Project scheduling with limited resources using a genetic algorithm
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۱
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۵

بیشتر بخوانید
مقاله وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی عمران عمران ساختمان

مقاله وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله وسایل تجاری برقی: نگرش های عملی و مسیر های تحقیقاتی آینده
نام لاتین Electric commercial vehicles: Practical perspectives and future research directions
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۶
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت استراتژیک، کلید و راهگشای بهبود کیفیت آموزشی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله مدیریت استراتژیک، کلید و راهگشای بهبود کیفیت آموزشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله مدیریت استراتژیک، کلید و راهگشای بهبود کیفیت آموزشی
نام لاتین Strategic Management as Key to Improve the Quality of Education
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری
نام لاتین The moderator effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction-loyalty relationship
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۶

بیشتر بخوانید
مقاله احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت
نام لاتین The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی
نام لاتین Country-of-origin fit’s effect on consumer product evaluation in cross-border strategic brand alliance
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۴

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته
نام لاتین Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۹

بیشتر بخوانید
مقاله هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد
نام لاتین Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance:An empirical test in the retail banking industry
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۱

بیشتر بخوانید
مقاله بررسی نقش سیستم‌های مدیریت رابطه با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله بررسی نقش سیستم‌های مدیریت رابطه با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله بررسی نقش سیستم‌های مدیریت رابطه با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری
نام لاتین Exploring the role of customer relationship management (CRM) systems in customer knowledge creation
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۲

بیشتر بخوانید
مقاله سناریوهایی به عنوان یک پشتیبان قوی برای برنامه ریزی استراتژیک::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله سناریوهایی به عنوان یک پشتیبان قوی برای برنامه ریزی استراتژیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی سناریوهایی به عنوان یک پشتیبان قوی برای برنامه ریزی استراتژیک
نام لاتین Scenarios as a Strong Support for Strategic Planning
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۱

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته
نام لاتین Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۸

بیشتر بخوانید
مقاله افزودن لبه استراتژیک به کارپژوهی ها، عاملهای انسانی: اصول مدیریت عدم قطعیت به صورت اساسهایی برای طراحی سیستم::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله افزودن لبه استراتژیک به کارپژوهی ها، عاملهای انسانی: اصول مدیریت عدم قطعیت به صورت اساسهایی برای طراحی سیستم

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی افزودن لبه استراتژیک به کارپژوهی ها، عاملهای انسانی: اصول مدیریت عدم قطعیت به صورت اساسهایی برای طراحی سیستم
نام لاتین Adding a strategic edge to human factors/ergonomics: Principles for the management of uncertainty as cornerstones for system design
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۸

بیشتر بخوانید
مقاله رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن
نام لاتین Relationship between urban form and CO2 emissions: Evidence from fifty Japanese cities
قیمت ۲۵۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۰

بیشتر بخوانید
۱۳۷۵-۸۳۸۰۲۲-مقاله رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت
نام لاتین Relationship between management information systemsand corporate performanceJosé
قیمت ۲۵۰۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۴۵

بیشتر بخوانید
مقاله روش های تصمیم گیری توزین افزایشی ساده ی چندمعیاره و کاربردهای آنها: یک دهه بررسی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله روش های تصمیم گیری توزین افزایشی ساده ی چندمعیاره و کاربردهای آنها: یک دهه بررسی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی روش های تصمیم گیری توزین افزایشی ساده ی چندمعیاره و کاربردهای آنها: یک دهه بررسی
نام لاتین Simple Additive Weighting Methods of Multi criteria Decision Making and Applications: A Decade Review
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۵

بیشتر بخوانید
مقاله تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
نام لاتین Impact of quality management practices on the knowledge creation process
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۳۸

بیشتر بخوانید
مقاله استراتژی، تنظیم سیاسی و کنترل مدیریت در بخش عمومی: دیدگاه های انتقادی و سازمانی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله استراتژی، تنظیم سیاسی و کنترل مدیریت در بخش عمومی: دیدگاه های انتقادی و سازمانی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی استراتژی، تنظیم سیاسی و کنترل مدیریت در بخش عمومی: دیدگاه های انتقادی و سازمانی
نام لاتین Strategy, political regulation and management control in the public sector: Institutional and critical perspectives
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۸

بیشتر بخوانید
مقاله درنظر گرفتن ریسک مدیریت در طراحی تولید جهانی footprint (تجهیزات کامپیوتری)

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله درنظر گرفتن ریسک مدیریت در طراحی تولید جهانی footprint (تجهیزات کامپیوتری)

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله درنظر گرفتن ریسک مدیریت در طراحی تولید جهانی footprint (تجهیزات کامپیوتری)
نام لاتین Consideration of risk management in global production footprint design
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۴
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸

بیشتر بخوانید
مقاله مدیریت منابع آب یکپارچۀ پایدار جهت تولید ابزاری و امنیت غذایی در کشور لیبی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله مدیریت منابع آب یکپارچۀ پایدار جهت تولید ابزاری و امنیت غذایی در کشور لیبی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مدیریت منابع آب یکپارچۀ پایدار جهت تولید ابزاری و امنیت غذایی در کشور لیبی
نام لاتین Sustainable integrated water resources management for energy production and food security in Libya
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۸

بیشتر بخوانید
مقاله اندازه گیری میزان انتظارات کارکنان در یک تحقیق استراتژیک مدیریت منابع انسانی: رضایت شغلی::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک

مقاله اندازه گیری میزان انتظارات کارکنان در یک تحقیق استراتژیک مدیریت منابع انسانی: رضایت شغلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله اندازه گیری میزان انتظارات کارکنان در یک تحقیق استراتژیک مدیریت منابع انسانی: رضایت شغلی
نام لاتین Measuring Employee Expectations in a Strategic Human Resource Management Research: Job Satisfaction
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۲
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۰

بیشتر بخوانید
مقاله چگونه ملاحظات استراتژیک ، تصمیم گیری براساس کاربردهای e-HRM را تحت تاثیر قرار می دهد::.www.7sad.ir.::

ترجمه مقالات انگلیسی رشته مدیریت مدیریت دولتی

مقاله چگونه ملاحظات استراتژیک ، تصمیم گیری براساس کاربردهای e-HRM را تحت تاثیر قرار می دهد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فارسی مقاله چگونه ملاحظات استراتژیک ، تصمیم گیری براساس کاربردهای e-HRM را تحت تاثیر قرار می دهد
نام لاتین How strategic considerations influence decision making on e-HRM application
قیمت ۳۵۰۰۰
سال انتشار ۲۰۱۳
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۲۴

بیشتر بخوانید