شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: رشته روانشاسی

پایان نامه راهکارهای ایجاد انگیزه::.www.7sad.ir.::

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه راهکارهای ایجاد انگیزه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل پایان نامه کارشناسی با موضوع راهکارهای ایجاد انگیزه
مقطع کارشناسی
رشته روانشناسی – علوم تربیتی
قیمت ۱۰۰۰۰
فرمت مقاله Word
تعداد صفحه ۱۲۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندانwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه تاثير جو عاطفي خانواده براعتماد به نفس فرزندان
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۹۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامیwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۵۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيتwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۸۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت www.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۱۰
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايیwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه مقايسه تاثير سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايی
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۹۰
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکانwww.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۵۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۷۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۶۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان برسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان برسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ستان خرمدره

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان برسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی
شهر ستان خرمدره
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۶۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دختر و پسر

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

پایان رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دختر و پسر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دختر و پسر
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۶۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۸۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۸۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۷۲
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۸۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر www.7sad.ir

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۹۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۱۵۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان بررسی افسردگی در زنان

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان بررسی افسردگی در زنان

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان بررسی افسردگی در زنان
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۶۰
قیمت : ۱۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی
کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۸۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه بحران هويت در جوانيwww.7sad.ir

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه بحران هويت در جواني

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه بحران هويت در جواني
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۷۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه آيا بين تيپ هاي شخصيتي (درون گرا- برون گرا) و فرسودگي شغلي ارتباطي وجود دارد www.7sad.ir

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه آيا بين تيپ هاي شخصيتي (درون گرا- برون گرا) و فرسودگي شغلي ارتباطي وجود دارد

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : آيا بين تيپ هاي شخصيتي (درون گرا- برون گرا) و فرسودگي شغلي ارتباطي وجود دارد
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۹۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه آشنايي با دانش آموزان استثناييwww.7sad.ir

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه آشنايي با دانش آموزان استثنايي

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه آشنايي با دانش آموزان استثنايي
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۱۳۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۷۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۱۱۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزش مدارس متوسطه

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزش مدارس متوسطه

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزش مدارس متوسطه
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۱۱۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابورwww.7sad.ir

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور
رشته : روانشناسی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۸۵
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسرانwww.7sad.ir

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه روانشناسی بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

ارسال شده توسط 7sad.ir

همسر‌گزيني، ازدواج، تشكيل خانواده، فرزند و تربيت او همه مراحلي از امتحان بزرگ الهي است كه يكي پس از ديگري از راه مي‌‌رسند و آدمي باكوله بار معرفت و اختيار، چنگ در ريسمان توكل الهي مي‌زند تا به اوج قله‌هاي پر غرور تكامل قدم نهد و خود را بر كشد ، تا در نهايت راههاي پر پيچ و خم زندگي مقام والاي (و رضوان من الله اكبر )را احراز نمايد. ادارة زندگي مشترك و تدبير نيكوي خانواده، همچون ساير امور نيازمند دانش كافي،دل اگاهي و بصيرت است

بیشتر بخوانید
پایان نامه بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني

ارسال شده توسط 7sad.ir

همه چيز از يك مقدمة كوچك شروع شد و سپس بالا گفت « يان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلين با دوست خود خليل سامپتر پانزده ساله اختلافي پيدا كرده بودند

بیشتر بخوانید
پایان نامه بررسی رضایتمندی مشتریان شرکت کاسپین تامین

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رضایتمندی مشتریان شرکت کاسپین تامین

ارسال شده توسط 7sad.ir

كشور ايران به دليل طيف وسيع گياهان دارويي موجود در آن و سابقه مثبت استفاده از گياهان دارويي و رويكرد بيماران به اين شيوه درمان و همچنين وجود عطارها و اطباء سنتي در سطح شهرهاي كوچك و بزرگ باعث شد تا ايجاد كارخانجات پيشرفته داروئي به عهده تعويق بيافتد و توليد داروهاي شيميايي در داخل كشور بسيار ناچيز بوده و اكثر داروهاي مورد نياز شبكه مصرف از طريق واردات تأمين گردد، تا قبل از پيروزي انقلاب بيشتر داروها از كشورهاي آمريكا و آلمان وارد كشور مي‌شد و معدود شركتهاي توليدكننده دارو در كشور تحت ليسانس شركتهاي معروف كشورهاي فوق به توليد دارو در داخل كشور با استفاده از فن آوري و اطلاعات آنها مي‌پرداختند و كمترين كار تحقيقاتي در زمينه داروسازي و طرح ژنريك داخلي دارو انجام مي‌پذيرفت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌و ايجاد تحريم‌هاي اقتصادي، شركتهاي دارويي جزء طرحهاي مهم دهه انقلاب محسوب و بخصوص ايجاد دو شركت بزرگ ساخت محلولهاي تزريقي در شهرهاي رشت و تبريز در دستور كار دولت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
پایان نامه تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي

ارسال شده توسط 7sad.ir

با توجه به نگرشات كليشه اي، فرهنگي مردان نسبت به زنان در زمينه روابط جنسي علاقمند تر هستند، احتمال اينكه زنان فعاليت جنسي را محدود سازند بيشتر است. در اين مقاله، به كار صاحب نظراني كه در حمايت از اين مسئله بحث كرده اند اشاره مي كنيم و به بررسي اطلاعات مصاحبه اي و ارتباطي كه اين موضوع مورد و بحث را مورد حمايت قرار مي دهند مي پردازيم. در پايان، به دو آزمايش تجربي از اين فرضيه رجوع مي كنيم.در اين آزمايشات، كه در سال 1978 و 1982 انجام شد، حد معمول علاقه هم پيمانان مرد و زن با يكي از سه تقاضا با معشوقه احتمالي برخورد مي كند: امشب بريم بيرون؟ يابه آپارتمانم مي آئي؟ يا من همبستر مي شي؟ اكثر مردان مايلند بازني كه به آنها نزديك شده است يك رابطه نامشروع جنسي داشته باشند. زنان اينگونه نيستند. هيچ زني موافق با يك رابطه نامشروع جنسي نمي باشد. بسياري از دلايل احتمالي براي اين تفاوت هاي جنسي اشاره شده مورد بحث قرار گرفته اند.اين مطالعات در سالهاي 1978 و 1982 صورت گرفتند. از زماني كه چگونگي تهديد ايدز در مبتلا كردن مردان و زناني كه مايل به ملاقات هم، رفتن به آپارتمان، يا در شرايط غير منتظره جنسي قرار گرفتن دنبال شد، اين مسئله اهميت يافت.

بیشتر بخوانید
بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

پایان نامه رشته روانشاسی

بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی کودکان

ارسال شده توسط 7sad.ir

خانواده پايه و اساس اجتماع وسلول سازنده‌ي زندگي و حيات بشري است و در وسيع‌ترين مفهوم كلمه ، خاستگاه اصلي اعضاي خويش و پناهگاه آن است . پناهگاهي كه نخستين تجربه‌ي انسان براي « اجتماعي زيستن » در آن صورت مي گيرد . از خانواده است كه فرد بر مي‌خيزد و به خانواده است كه فرد روي مي آورد ، تا در آنجا با گروهي كه با يكديگر پيوندي نزديك و صميمي دارد آرام گيرد .
خانواده از مهم‌ترين و كهن‌ترين واحدهاي اجتماعي است كه بر نهادي به نام ازدواج بنا نهاده شده است . ( جامعه شناسي مفاهيم كليدي ، قنادان ، مطيع ، 1383)
شيوه‌هاي تربيتي ،كنترل و اداره‌ي كودكان توسط والدين ، بدون شك يكي از مهمترين عوامل به وجود آمدن مشكلات رفتاري كودكان است . اغلب والدين اطلاعات و آشنايي كافي در زمينه‌ي شيوه‌ي برخورد و تربيت فرزندان خود را ندارند و اين امر هم به علت فقر فرهنگي و تربيتي والدين ، سرپرستي ناقص يكي از والدين ، نابساماني‌هاي خانوادگي يا دعوا و جدايي والدين است .

بیشتر بخوانید
پایان نامه رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان

پایان نامه رشته روانشاسی

پایان نامه رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان

ارسال شده توسط 7sad.ir

انسان ها بر اساس سرشت کمال خواهی خویش و به وسیله ی نیروی کنجکاوی و جستجو گری خود طالب کشف حقیقت خویش و دنیای پیرامون هستند و دائماً این پرسش در ذهن ما خطور می کند که چرا افرادی موفق به کسب موفقیتهای تحصیلی یا اجتماعی می شوند؟ آیا این موفقیت به علت استعداد و تلاش های فردی آنان است، یا به علت شرایط مساعدی است که برای آن ها فراهم بوده است؟ چرا کشوری در حال ترقی و پیشرفت است و کشوری دیگر، خیر؟

اینها مواردی است که در ذهن جستجو گرما را به تبیین و توجیه هایی وا می دارد تا به جستجو برای درک و فهم امور و علل رویه ها و این که چرا رویدادها به وقوع پیوسته اند بر آییم. این تلاش برای فهم علل رویدادها در حقیقت یکی از مهم ترین منابع انگیزش انسان و به عنوان اصلی مسلط شناخته شده است.

بیشتر بخوانید
بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی

پایان نامه پایان نامه رشته روانشاسی

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی

ارسال شده توسط 7sad.ir

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی باسلامت روانی و پیشرفت تحصیلی می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین(مستقل)وسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک (وابسته)درنظر گرفته شده اند.جامعه آماری تحقیق راکلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سراب در سالتحصیلی 90-89تشکیل می دهند نمونه تحقیق شامل 30دانشجوی دختر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.کلیه آزمودنیهای پژوهش هیجانی بار-ان وپرسشنامه سلامت عمومی کله برگ (1979)ومیانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند این ابزار از لحاظ روان سنجی دارای اعتبار پایانی مطلوبی هستند .داده های جمع آوری شده با روش آماری استنباطی وضریب همبستگی جزیی وضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته است نتایج نشان می دهد که بین هوش هیجانی ومولفه های آن با سلامت روانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.اما بین هوش هیجانی وبرخی از مولفه های سلامت عمومی از قبیل اضطراب اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معنی داری وجوددارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین سلامت روانی ومعدل تحصیلی معنی داری وجود ندارد.

بیشتر بخوانید