شماره تماس با تلگرام ::: 09355102506 ::: ir7sad[at ]gmail.com

دسته: مهندسی نفت

پایان نامه پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

پایان نامه پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۱۰
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه بررسی و مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن آهنگران

پایان نامه پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه بررسی و مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن آهنگران

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه بررسی و مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن آهنگران
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۷۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
: پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان تهران(بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان تهران(بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه بررسي پتانسيل معدني استان تهران(بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۸۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

پایان نامه پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۰۰۰
قیمت : ۱۵۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل

پایان نامه پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۵۰
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

پایان نامه پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک
فرمت : WORD
تعدادصفحات : ۱۴۰
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

پایان نامه پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۱۳۵
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه حفاری (تونل سازی)

پایان نامه پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه حفاری (تونل سازی)

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان پایان نامه حفاری (تونل سازی)
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۱۳۵
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران www.7sad.ir

پایان نامه پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۱۱۰
قیمت : ۲۰۰۰۰۰

بیشتر بخوانید
پایان نامه بررسی راهکار های کنترل فوران چاه های نفت و گاز

پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه بررسی راهکار های کنترل فوران چاه های نفت و گاز

ارسال شده توسط 7sad.ir

نام فایل : پایان نامه کارشناسی مهندسی نفت بررسی راهکار های کنترل فوران چاه های نفت و گاز
فرمت : WORD
تعدادصفحات :۱۱۰
قیمت : ۲۶۰۰۰۰

بیشتر بخوانید